Bảng chữ cái tiếng Hàn - ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ tiếng Hàn nhập môn

 Đây là bài giảng tiếng Hàn nhập môn thứ ba.

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ học cách phát âm các bảng chữ cái tiếng Hàn ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ và ㅎ.

Một số phụ âm tiếng Hàn được học trong bài giảng này rất khó phát âm. 

Vì chúng là những cách phát âm không được phát âm hoặc không phân biệt được trong tiếng Việt.

Các cách phát âm được đánh dấu bằng dấu ★ trong video tương ứng với chúng.

Những bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn lần đầu tiên rất khó phân biết và phát âm chuẩn. 

Nhưng bạn không phải lo lắng gì cả. 

Bởi vì trong vài tuần hoặc vài tháng, bạn sẽ tự nhiên có thể phân biệt và phát âm chúng. Nó chỉ cần sự lặp lại và thời gian.Mới hơn Cũ hơn