Bảng chữ cái tiếng Hàn ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ học tiếng Hàn cơ bản tại nhà

Đây là bài giảng thứ tư về bảng chữ cái tiếng Hàn.

Các phụ âm tiếng Hàn mà chúng ta sẽ học trong bài giảng này là phụ âm đôi. 

Trong tiếng Hàn có 5 phụ âm đôi. Đó là "ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ"

Phụ âm đôi là những phụ âm được tạo thành bởi việc lặp lại các phụ âm cơ bản"ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ".

Bạn có thể bối rối một chút khi nghe những cách phát âm tiếng Hàn này. Bạn sẽ cảm thấy như vậy khi nghe cách phát âm của ㅆ, ㅉ. Đó là do tiếng Việt không phân biệt được cách phát âm của “ㅅ, ㅆ, ㅉ, ㅊ”. 

Nhưng bạn không phải lo lắng về điều này. Bởi vì bạn sẽ tự nhiên có thể phân biệt và phát âm được cách phát âm tiếng Hàn này. Bạn nghe và luyện tập những cách phát âm tiếng Hàn này lặp đi lặp lại thì bạn sẽ có thể phân biệt và phát âm chúng một cách tự nhiên.Mới hơn Cũ hơn