Sự khác biệt giữa '명' và '사람'

Khi được sử dụng như một đơn vị để đếm người, hai từ có nghĩa giống nhau. 사람 - Từ thuần Hàn 명 - Từ Hán Hàn -…

Cách viết tiếng Hàn

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ học cách viết tiếng Hàn.  Tiếng Hàn được viết từ trái sang phải giống như ti…

Bảng chữ cái tiếng Hàn - Phụ âm cuối 2

Đây là bài giảng thứ hai về các phụ âm cuối của bảng chữ cái tiếng Hàn. Trong tiếng Hàn, nó chỉ có 7 âm ở vị…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào