Bảng chữ cái tiếng Hàn - ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ Cách phát âm tiếng Hàn

 Đây là bài giảng thứ hai về bảng chữ cái tiếng Hàn. 

Chúng ta sẽ học phát âm các phụ âm tiếng Hàn cơ bản ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ

Cách phát âm các phụ âm tiếng Hàn mà bạn sẽ học trong bài học này không khó. Vì trong tiếng Việt cũng có phát âm gần giống nhau.

Qua video dưới đây, chúng ta cùng học cách phát âm các phụ âm ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ trong tiếng Hàn.Mới hơn Cũ hơn