Bảng chữ cái tiếng Hàn - ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅒ Học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

 Trong bài giảng này, chúng ta sẽ học cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn. 

Có 6 nguyên âm tiếng Hàn để luyện tập trong bài giảng này.

Nguyên âm -  ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅒ

ㅒ phát âm từ phía trước miệng, và ㅖ phát âm từ phía sau miệng. 

Bạn có thể cảm thấy lạ khi nghe cách phát âm ㅒ và ㅖ. Điều này là do người Hàn Quốc phát âm không phân biệt hai cách phát âm này. 

Nhưng trong tiếng Hàn hiện nay, cách phát âm của nguyên âm ㅒvà ㅖ hầu như không có sự khác biệt. 

Vì vậy, bạn có thể phát âm ㅒ và ㅖ theo cùng một cách và bạn không cần phải cố gắng để phân biệt cách phát âm đó.Mới hơn Cũ hơn