Bảng chữ cái tiếng Hàn ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅚ Học tiếng Hàn online với thầy ChanHo

 Xin chào mọi người. Đây là thầy ChanHo. Trong bài giảng này, bảng chữ cái tiếng Hàn chúng ta sẽ học là 5 nguyên âm tiếng Hàn "ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅚ".

Giống như cách phát âm của ㅐ và ㅔ, trong tiếng Hàn hiện đại, nguyên âm ㅙ, ㅚ và ㅞ hầu như không có sự khác biệt. Vì vậy, bạn không cần phải chú ý đến những cách phát âm này. 

Bạn có thể học cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn "ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅚ" qua video dưới đây.

Khi học một ngôn ngữ mới, trước tiên chúng ta phải luyện nghe thật nhiều. Điều này là do chúng ta phải có khả năng nghe phát âm chính xác thì mới có thể phát âm chính xác được. 

Những bạn đang học phát âm tiếng Hàn chắc hẳn sẽ gặp khó khăn. Nhưng đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần thời gian.Mới hơn Cũ hơn