Cách sử dụng thể văn viết và thể văn nói Tiếng Hàn이것은 사과예요??? 이거는 사과입니까??? 이건 사괍니까???

Cách sử dụng thể văn viết và thể văn nói tiếng Hàn đại từ 이것, 저것, 그것(cách sử dụng giống nhau) 이것 - thể văn viết - > 이것+은/을 이거 - thể văn nói -> 이거+는/를 hay 이건/이걸(viết tắt) 무엇 - đại từ thể văn viết 뭐 - dại từ thể văn nói 입니다/입니까 - vĩ tố thể văn viết 예요/이에요 - vĩ tố thể văn nói 1. đại từ thể văn viết + vĩ tố thể văn viết = tư nhiên 이것은 사과입니다. = tư nhiên 이것은 사과예요 = hơi ngượng ngạo... người hàn ko nói như thế này 2. dại từ thể văn nói + vĩ tố thể văn nói = tư nhiên 이거는 사과예요 hay 이건 사과예요 = tư nhiên 3. vĩ tố thể văn nói + vĩ tố thể văn viết = Được sử dụng trong các tình huống như thương mại, thuyết trình, cuộc họp, v.v. DT(ko có 받침) + 입니다/ㅂ니다 khi nói bạn có thể sử dụng hình dạng như DT(ko có 받침) + ㅂ니다 Ví dụ 이건 사과입니다 hay 이건 사괍니다 = tư nhiên 이건 중요한 문제입니다 hay 이건 중요한 문젭니다 = tư nhiên 4. đại từ thể văn viết + vĩ tố thể văn nói = không được sử dụng như thế này. ví dụ 이것은 사과예요 - 저것은 병원이에요 = không được sử dụng như thế này. ※ Sở dĩ những câu này có trong sách giáo khoa là để giúp học sinh dễ hiểu hơn.
Mới hơn Cũ hơn