Bảng chữ cái tiếng Hàn - Luyện đọc tiếng Hàn

Trong 9 bài học trước, chúng ta đã học cách đọc và phát âm tiếng Hàn. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ luyện đọc các từ tiếng Hàn. Xem video dưới đây nhiều lần để luyện cách phát âm tiếng Hàn. Nghe phát âm tiếng Hàn và luyện phát âm tương tự là đủ.Mới hơn Cũ hơn