Lời giới thiệu về thầy ChanHo


Xin chào mọi người ! Tôi là ChanHo.

Tôi là một người Hàn Quốc rất yêu Việt Nam. Lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, tôi đã yêu Việt Nam. Thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam làm tôi thu hút rồi. Khi làm như vậy, tôi tự nhiên trở nên yêu thích tiếng Việt. Càng học tiếng Việt càng thấy khó nhưng thú vui. Tôi đã kết bạn với người Việt Nam, và tôi đã dạy họ tiếng Hàn. 

Tôi là một chuyên gia về tiếng Hàn, nhưng trong khi dạy những người bạn Việt Nam của mình, tôi nhận ra rằng dạy tiếng Hàn cho người nước ngoài là một lĩnh vực khác. Vì vậy tôi đã học để dạy tiếng Hàn cho người nước ngoài. Còn để dạy tiếng Hàn cho người Việt dễ dàng, trình độ tiếng Việt của giáo viên cũng rất quan trọng. Vì vậy, tôi tiếp tục học tiếng Việt khi có thời gian.

Tôi đã tạo ra trang web này để học tiếng Hàn với bạn bằng kiến ​​thức và năng lực của tôi về tiếng Hàn

Lý lịch

Kinh doanh trung tâm đào tạo chuyên gia ghi chép lại 2011 - hiện nay

​Trang Web - https://www.ansansteno.com/

Tôi là một chuyên gia trong việc dạy người Hàn Quốc tiếng Hàn chính xác. Tôi điều hành một trung tâm giáo dục đào tạo các chuyên gia ghi tài liệu. Tôi dạy cách sử dụng tiếng Hàn chính xác cho những người phải viết tài liệu chuyên nghiệp. 

Tất cả những học sinh tôi dạy đều là những người soạn thảo các tài liệu quan trọng ở công ty, cơ quan. Đó là lý do tại sao họ cần phải viết tài liệu bằng tiếng Hàn chính xác. 

Tôi dạy ngữ pháp, chính tả tiếng Hàn chính xác và cách viết tài liệu để họ có thể làm tốt công việc của mình.

Nhân viên tốc ký được công nhận 1998 - hiện nay

Nhân viên tốc ký là một người sử dụng một bàn phím đặc biệt để gõ tiếng Hàn một cách chính xác và nhanh chóng. 

Hầu hết các nhân viên tốc ký đạt chứng chỉ quốc gia thì thường làm việc trong các cơ quan quốc gia như Quốc hội, tòa án, viện kiểm sát.

Nhân viên tốc ký có nhiệm vụ ghi lại nội dung các cuộc họp quan trọng trong các cơ quan nhà nước như Quốc hội, hội đồng thành phố vân vân. 

Các biên bản họp nhân viên tốc ký đã viết thì được công bố trên các trang web của chính phủ để nhân dân xem.

Vì lý do này, nhân viên tốc ký cần có kiến ​​thức chuyên môn về tiếng Hàn và họ được đào tạo chuyên nghiệp.

Kinh doanh công ty tốc ký  2008 - 2017 

Tôi đã điều hành một công ty tốc ký được 9 năm và đã cung cấp các dịch vụ tốc ký cho các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và Kia.

Cố vấn của Hội nhân viên văn phòng luật sư 2009 - 2014

Tôi đã phục vụ để tư vấn về nội dung pháp lý liên quan đến tốc ký cho Hội nhân viên văn phòng luật sư. 

Giám đốc điều hành của Trung tâm Giáo dục Tiếng Anh CSTLI 2017 - hiện nay

Phát triển chương trình giáo dục ngôn ngữ.